Top
Herroepings- en retourbeleid

Retour- en teruggavebeleid

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt – af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient Beauty-Time schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Dit gebeurt door het vervolledig van onderstaand "herroepingsformulier" of via een afzonderlijke mail naar  beautytimebyemily@gmail.com.
Of een eenvoudig schrijven per post naar ons adres : Veerstraat 5, 9870 Machelen.

De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Beauty-Time heeft meegedeeld, terugzenden op ons adres.

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Beauty-Time de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen

 Gelieve gebruik te maken van onderstaand herroepingsformulier. 

Aan:
Beauty-time
Rijksweg 107
9870 MACHELEN A/D LEIE
0496644523
lavaertemily@gmail.com
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten: